Storno/Cancellation

STORNO PODMÍNKY
Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany klienta. Zrušení rezervace lze provést pouze písemnou formou na emailové adrese ubytovani.florian@seznam.cz. 
Storno podmínky se řídí následujícími pravidly:
25% z celkové částky v případě zrušení rezervace 7-3 dny před příjezdem
50% z celkové částky v případě zrušení rezervace 3 – 1 den před příjezdem
100% z celkové částky v případě zrušení rezervace v době kratší než 1 den před příjezdem nebo v případě nezrealizování objednávky

CANCELLATION CONDITIONS
Cancellation conditions refer to a cancellation of an accommodation by the customer. A cancellation can be valid just by writing an e-mail to ubytovani.florian@seznam.cz.
The following rules of cancellation conditions apply:
if cancellation is made 7-3 days prior to arrival, the cancellation fee is 25% of the total amount
if cancellation is made 3 - 1 days prior to arrival, the cancellation fee is 50% of the total amount
if cancellation is made less than 1 day prior to arrival, or if the guest does not appear, the cancellation fee is 100% of the total amount.