Ubytovací řád/House rules

Ubytovací řád
Ubytovací zařízení (dále jen Apartmán) je oprávněno ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušné osobě ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti.
Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak.
Na základě potvrzené objednávky je Apartmán povinen hosta ubytovat od 14:00 do 20:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že ubytovatel má tento pokoj již dříve rezervovaný a host neuposlechne výzvy, či není v ubytovacím zařízení přítomen, vyhrazuje si  Apartmán právo věci hosta uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
Veškeré vnitřní prostory Apartmánu jsou přísně nekuřácké.
Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.
Apartmán neodpovídá za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovaného.
V pokoji a v prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu vedení přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
V objektu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, masážních strojků, sušičů vlasů apod.).
V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka Apartmánu v době od 8 - 22 hodin.
Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství a uzavřít dveře.
Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10- ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách Apartmánu.
V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v ubytovacím zařízení.
Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení Apartmánu.
Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má Apartmán právo od smlouvy o poskytování ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.
Ubytovací řád je platný od 1. 7. 2015.
V případě dalších informací se neváhejte obrátit na osobu, zodpovědnou za provoz Apartmánu.

Přejeme Vám, příjemný a ničím nerušený pobyt v našem Apartmánu.

Hausordnung
Das Apartment  verpflichtet sich nur ordentlich gemeldete Gäste zu unterbringen. Der Gast legitimiert sich mit gültigem Personalausweis bei der Ankunft.
Für die Unterkunft und alle weitere kostenpflichtige Dienstleistungen verpflichtet sich der Gast bei der Ankunft, falls nicht anders vereinbart, nach dem gültigen Tarif den Betrag zu bezahlen.
Mit einer Reservierungsbestätigung müssen die Gäste zwischen 14:00 bis 20:00 ins Zimmer untergebracht werden, in diesem Zeitraum werden auch die reservierte Zimmer freigehalten, solange nicht anders ausgemacht.
Das Zimmer steht dem Gast für den vereinbarten Zeitraum zur Verfügung. Wenn dieser Zeitraum nicht genau ausgemacht wurde, muss der Gast das Zimmer bis spätestens 11:00 Uhr am letzten Tag seines Aufenthaltes verlassen. In anderem Fall kann dem Gast ein weiterer Tag verrechnet werden. Falls das Zimmer schon für einen früheren Zeitpunkt reserviert ist und der Gast missachtet die Aufforderung des Personals das Zimmer zu verlassen, oder sich gar nicht im Moment in der Pension befindet, haltet sich die Pension das Recht vor, dieses Zimmer  zu räumen. Alle Pension-fremde Sachen, die sich im Zimmer befinden werden bis zum Zeitpunkt der Übergabe aufbewahrt. 
Alle Bereiche der Pension sind streng Nichraucherbereiche.
Eine Manipulation mit offenem Feuer ist verboten.
Für Schmuck, Geld und andere Wertsachen haftet die Pension ohne Beschränkung  nicht. 
In der gesamten Pension aber vor allem in den Zimmern sind jegliche Veränderungen bei der Gestaltung (Möbel, Installationen, elektr. Netzwerk) ohne ausdrücklichen Zustimmung vom Pensionspersonal strengstens untersagt.
Des Weiteren ist die Nutzung jeglicher Elektrogeräte bis auf Geräte der Körperpflege (Elektrorasierer, Haartrockner, usw.) verboten.
Die Gäste dürfen nur mit einer Zustimmung des Personals während der Besuchszeiten von 8:00 bis 22:00 einen Besuch im Zimmer empfangen. 
Der Gast verpflichtet sich beim Verlassen des Zimmers jegliche Wasserhähne und das Licht abzudrehen bzw. auszuschalten und sein Zimmer abzuschließen.
Aus Sicherheitsgründen ist es unerwünscht empfohlen Kinder im Alter unter 10 Jahre allein im Zimmer sowie in anderen Räumlichkeiten ohne Erwachsenenaufsicht zu lassen.
Von 22:00 bis 7:00 gilt für alle Gäste die Nachtruhe. Wir bitten Sie dies im Interesse der anderern Mitbewohner zu befolgen.
Die Beschwerden sowie Verbesserungsvorschläge werden von Leitung des Apartments entgegengenommen.
Der Gast haftet für alle durch ihn verursachten Schaden ausnahmslos, solange seine Unschuld nicht bewiesen wurde.
Der Gast ist mit allen Punkten dieser Hausordnung einverstanden und verpflichtet sich diese einzuhalten. Beim Verstoß gegen die Hausordnung hat die Pension das Recht von dem Dienstleistungsvertrag vor dem ausgemachten Termin abzutreten.
Die Hausordnung ist gültig seit 1.7.2015.
Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht und wenden Sie sich an Leitung des Apartments.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und ungestörten Aufenthalt in unserer Pension.