Festival - Vivat varhany / Vivat Organ

www.ceske-kulturni-slavnosti.cz

 

Hosté našeho ubytování získají na festivalové koncerty 50% slevu. / Guests of our accommodation place will recieve 50% discount of the festival tickets.

 

Festival Vivat varhany, pořádaný od roku 2010, je věnován významným, převážně českým, varhanním interpretům. Koncerty jsou prezentovány jak v podobě sólových vystoupení, tak i v různých komorních sestavách včetně koncertantní roviny za doprovodu orchestru. Festival je pořádán občanským sdružením Česká kultura Slavonice, které patří mezi renesanční města jihozápadní Moravy, leží v jižní části Českomoravské vysočiny u rakouských hranic. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1260. Mezi dvěma náměstími stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie s dominující městskou věží, která byla postavena v letech 1503–1549 pod vedením mistra Michala. Pro svou ojedinělost bylo město 31. 8. 1961 prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Program

8. 7. – 29. 7. 2017

 • sobota 8. 7. 2017 | 19.00 | kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice
  Pavel Černý – varhany 

 • sobota 15. 7. 2017 | 19.00 | poutní kostel sv. Petra a Pavla -  Cizkrajov
  Jiřina Dvořáková Marešová
  - varhany 

 • sobota 22 7. 2017| 19.00 |  kostel Božího Těla – Slavonice
  Roman Perucki
  varhanyMaria Perucka - housle (Polsko)

 • sobota 29. 7. 2017 | 19.00 |  poutní kostel Montserrat – Cizkrajov 
  Nikola Eckertová – varhany  

   

 

The Vivat Organ festival, which has been held since 2010, consists of concerts given by outstanding organ interpreters, most of them Czech. The concerts include both solo performances and various chamber formations including concertos with orchestra accompaniment. The festival is organized by the civic organization Czech CultureSlavonice belongs among the Renaissance cities southwest of Moravia, located in the southern part of the Bohemian-Moravian highlands near the Austrian border. The earliest written record dates from 1260. Between the two squares is situated the Church of the Assumption of the Virgin Mary with the dominant urban tower, which was built in the years 1503–1549 under Master Michael. For its uniqueness, the city was declared the urban conservation area on 31. 8. 1961.

Program

8. 7. – 29. 7. 2017

 • Sturday 8. 7. 2017 | 19.00 | kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice
  Pavel Černý – organ

   
 • Saturday 15. 7. 2017 | 19.00 | poutní kostel sv. Petra a Pavla -  Cizkrajov
  Jiřina Dvořáková Marešová - organ 

 • Saturday 22 7. 2017| 19.00 |  kostel Božího Těla – Slavonice
  Roman Perucki – organ, Maria Perucka - violin
   (Poland)

 • Saturdy 29. 7. 2017 | 19.00 |  poutní kostel Montserrat – Cizkrajov 
  Nikola Eckertová – organ  

   

 

Fotogalerie: Festival